Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Finanční náklady

Finanční náklady

platnost od 1.11. 2014

ubytování

800,-- Kč  měsíčně

snídaně

25,-- Kč/1 ks

oběd

27,-- Kč/1 ks

večeře

35,-- Kč/1 ks

celodenní strava

78,-- Kč/den

příplatek na druhou večeři

10,-- Kč/1 ks

Platba za stravování (případné ubytování) je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem.

Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zařídili u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy 260323770 kód banky 0300 ČSOB, variabilní symbol bude vyplněn pracovnicí účtárny vždy při inkasování poplatku.

Platba je inkasována zálohově předem vždy k 15. v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém bude strava případně ubytování uskutečněno (tj. na měsíc září 2015 bude záloha inkasována k 15. srpnu 2015, atd.) –            ubytovaní žáci - včetně stravy: 2.000,- Kč

dojíždějící žáci - pouze obědy: 600,- Kč. 

V případě, že platba inkasem neproběhne, je nutné zálohu uhradit nejpozději do 25. dne měsíce (tj. na měsíc září 2015 nejpozději do 25. srpna …).

Poslední zálohová platba na příslušný školní rok bude inkasována k 15. květnu 2016 (tj. zálohová platba na červen 2016) a konečné vyúčtování celého školního roku bude provedeno v červenci 2016.

V případě, že úhrada nebude provedena včas, nejpozději do 25. dne v měsíci, nebude strava případně ubytování poskytováno.

| přihlásit se | mapa stránek