Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Finanční náklady

Finanční náklady

platnost od 1.7.2019

ubytování

800,-- Kč  měsíčně

snídaně

27,-- Kč/1 ks

oběd

29,-- Kč/1 ks

svačina + večeře

37,-- Kč/1 ks

celodenní strava

93,-- Kč/den

příplatek na druhou večeři

11,-- Kč/1 ks

Platba za stravování (případné ubytování) je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem.

Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zařídili u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy 260323770 kód banky 0300 ČSOB, variabilní symbol bude vyplněn pracovnicí účtárny vždy při inkasování poplatku.

Platba je inkasována zálohově předem vždy k 15. v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém bude strava případně ubytování uskutečněno (tj. na měsíc září 2019 bude záloha inkasována k 15. srpnu 2019, atd.) –            ubytovaní žáci - včetně stravy: 3.000,- Kč

dojíždějící žáci - pouze obědy: 700,- Kč. 

V případě, že platba inkasem neproběhne, je nutné zálohu uhradit nejpozději do 25. dne měsíce (tj. na měsíc září nejpozději do 25. srpna …).

Poslední zálohová platba na příslušný školní rok bude inkasována k 15. květnu (tj. zálohová platba na červen) a konečné vyúčtování celého školního roku bude provedeno v červenci.

V případě, že úhrada nebude provedena včas, nejpozději do 25. dne v měsíci, nebude strava případně ubytování poskytováno.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek