Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Realizované

Realizované:

  1. Snížení energetické náročnosti II - v úspěšném provozu
  2. Visegrad 3 – společné vaření 
  3. Příspěvek města Týn nad Vltavou na sociální řešení znevýhodněných obyvatel
  4. Příspěvek města Týn nad Vltavou na protidrogovou prevenci, na částečnou úhradu provozu Školního poradenského pracoviště – městem Týn nad Vltavou, zastoupeným starostou Mgr. Milanem Šnorkem, byl poskytnut naší škole finanční příspěvek ve výši 15 000Kč na primární prevenci sociálně patologických jevů pro žáky školy a odborný seminář pro pedagogy školy s realizací do 29.6.2012. Od 7. května 2012 byly provedeny semináře pro pedagogy a 11. května až 25. května přednášky pro žáky školy. Lektor Mgr. Pavel Vácha z OS PYRAMIDAS České Budějovice poutavou formou provedl žáky problematikou rizikového chování mládeže, jeho příčinami a důsledky. Pro některé žáky bylo novinkou zejména platná legislativa v oblasti návykových látek. V diskusi pak měli možnost žáci získat odpovědi na své četné dotazy.
  5. Obnova fitness centra na SOŠ a SOU Hněvkovice probíhala v rámci partnerství školy a ČEZ, a.s. od října do prosince 2011. Za poskytnutou částku byly nejdříve provedeny nezbytné stavební práce jako odstranění mezipříčky a nadbytečné vodoinstalace, byl vystěhován sklad tělocvičného nářadí, položen nový zátěžový koberec a pořízeno další vybavení fitness centra.
  6. V rámci Akčního plánu programu rozvoje kraje pro rok 2012 byl škole poskytnut na projekt „Modernizace výuky obor opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář a obor zahradník – krajinář“ grant ve výši 100 000Kč na nákup:

1)       pásové pily na kov, která umožní přípravu hutního materiálu pro svářečskou školu, pro opraváře zemědělských strojů, pro podkováře a zemědělské kováře,

2)       drtiče větví pro žáky oboru zahradník krajinář k likvidaci ekologického odpadu z celého areálu školy a vzniklý materiál bude použit při výuce jako mulčovací kůra.

  1. Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE. Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1)       podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.

2)       rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

3)       modernizovat proces akreditací

4)       podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek