Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Svařovací den s ESABem

Svařovací den v Hněvkovicích - teorie a praxe na jednom místě

Publikováno: 27.6.2012, Aktualizováno: 3.7.2012 07:23
Rubrika: Lidé-Věci-Události, Technologie, materiály

Nejen zajímavé odborné a teoretické informace získali účastníci 11. ročníku Svařovacího dne 2012 v rámci 14 odborných přednášek, ale i praktickou možnost seznámit se s novinkami v oboru svařování ocelí. Seminář se konal ve dnech 21. a 22. června v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hněvkovice u Týna nad Vltavou a účastnilo se jej více než 50 specialistů. Možnost seznámit se s atmosférou semináře měli i studenti z místní školy. Akce je pořádána ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, ESAB Vamberk s.r.o. a Svářečskou školou č. 723. „Předností semináře v Hněvkovicích je možnost praktického seznámení se s novinkami v oboru. O toto se v dílnách místního učiliště starají specialisté firmy ESAB Vamberk. V rámci letošního ročníku se tak mohli účastníci seznámit s novou progresivní metodou svařování s větší rychlosti podávání drátu,“ říká odborný garant akce doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava.

 

Seminář byl historicky vždy zaměřený na svařování konkrétního materiálu – hliníku, žáropevných ocelí nebo byl zaměřen na renovaci navařováním a podobně. Poslední dva ročníky se zaměřují na problémy, které v oboru svařování vyvstaly za uplynulé období. I proto se jednalo např. o problémech se svařováním membránových stěn z materiálu T24 u nadkritických kotlů elektráren nebo o problematice svařování heterogenních spojů na parogenerátorech VVER 440 v Dukovanech. V plénu sedělo mnoho zástupců subdodavatelských firem společnosti ČEZ, kteří tak získali konkrétní informace o problematice. Zajímavá byla i přednáška zástupců Inženýrských staveb Košice, týkající se svařování souvisejícího s dostavbou 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Obsahem příspěvku byl popis schvalovacího postupu svařování a zkoušení svarových spojů. V rámci další přednášky, o materiálu T24, se znovu potvrdil známý fakt, že aplikace tohoto typu oceli na nadkritických kotlích v Evropě je problematická.

Mezi přednášejícími jsou tradičně zastoupeni i doktorandi. „Specifikem semináře s menším počtem účastníků je vždy to, že otázky z pléna jsou častější a bezprostřední. Pro doktorandy je to prostě ta pravá zkouška ohněm,“ říká I. Hlavatý. Ve své přednášce se mladý vědec zaměřil na použití karbidů wolframu v praxi, konkrétně v rámci navařovaných povrchů lžic bagrů a dalších otěrem namáhaných pracovních ploch.

„Ráz semináře hodláme zachovat i v budoucnu ve stejném duchu, stejně tak i lokalizaci. V jižních Čechách funguje mnoho subdodavatelských firem pro ČEZ, mnoho firem, které pracují v Temelíně a náš seminář je pro ně myslím hodně inspirativní,“ dodává I. Hlavatý. Součástí semináře Svařovací den je tradičně i večerní výměna zkušeností. K vidění tak bylo několik různorodých hudebních formací svařovacích expertů, kteří vyměnili saka, kravaty a osobní počítače za neformální oblečení a hlavně pak za kytary, harmoniky a housle.

| přihlásit se | mapa stránek