Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Protidrogová prevence

Protidrogová prevence zejména v rodině

Drogu ne - Tato věta je velice stručná, často opakovaná našim dětem vyjadřuje daleko složitější problém, který se v posledním desetiletí u nás objevil. Za tyto roky přibylo několik tisíc mladých lidí závislých na drogách a naštěstí i další, kterým se podařilo s drogou skoncovat.

I letos přibyli mladí lidé závislí na drogách, naše děti, příbuzní, partneři a přátelé. Postihlo nás něco, o čem se nám nezdálo ani v nejhorších snech. Dopadla na nás droga. Řešení je složité, bolestné a nekonečně vzdálené.

Rady pro rodiče, jak předejít drogovým problémům:

 Nelze získat stoprocentní jistotu, že se s drogami v rodině nesetkáme. Stejně tak se mohou objevit mezi dětmi ve škole, v místech trávení volného času (zvláště rizikové) a podobně. Drogy a problémy s nimi spojené jsou – bohužel – jednou ze součástí dnešního života, a tento fakt nelze jakýmkoliv zásahem změnit. Není nutné ale propadat panice. To, že se drogy vyskytují v našem okolí ještě neznamená, že zasáhnou zrovna NÄS. Drogy nejsou nic tajemného, nemají nad námi žádnou moc  - dokud sami nechceme. Existuje řada opatření, kterými lze účinně riziko drogových potíží omezit. Zde jsou některá z nich:

1. MLUVTE S DĚTMI O DROGÁCH

Vysvětlete jim, o co jde, drogy nejsou žádné tajemství. Názorný příklad je vždy alkohol a jeho účinky – ten je v mnoha případech nedaleko.Mluvte o drogách stejně jako o dalších nepříjemnostech v životě, které tu jsou a je jim možno se vyhnout. Mluvte vždy způsobem přiměřeným věku. Přesvědčte se, že dítě skutečně rozumí použitým výrazům a názvům.

2. POMOZTE SVÉMU DÍTĚTI NALÉZT A UDRŽET SEBEDŮVĚRU

Právě nedostatek v sebehodnocení, pocity nedostatečnosti a „komplexy“ mohou přiblížit vaše dítě k drogám. Nebojte se vyjádřit své pozitivní hodnocení – v odůvodněných případech. Nebojte se pochválit.

3. POMOZTE SVÉMU DÍTĚTI VYTVOŘIT SI PEVNÝ  HODNOTOVÝ SYSTÉM 

Schopnost rozlišit mezi dobrým a špatným významně ovlivňuje rozhodování. K pozitivním i negativním hodnotám by mělo dítě dojít samo. Rodiče by měli vést a ukazovat směr  ne mentorovat.

4. BUĎTE POZITIVNÍM PŘÍKLADEM

Lehko řečeno – těžko provedeno. Přesto se ale pokuste. Alkohol je také droga ( i když legální) a vztah k němu je v rodině významným ukazatelem. Zde se velmi dobře demonstrují rozdíly mezi vhodným a nevhodným, mezi kontrolou a její ztrátou)

5.POMOZTE DÍTĚTI ZVLÁDAT NEGATIVNÍ TLAKY ZE STRANY VRSTEVNÍKŮ

Podporujte jeho individualitu. Vysvětlete mu, že nemusí být stejný jako ostatní. Být jedinečný a jiný je to, co se hodnotí.

6. PODPORUJTE VŠECHNY POZITIVNÍ AKTIVITY  SVÉHO DÍTĚTE

Způsob trávení volného času je jedním z významných faktorů ovlivňujících možný vznik drogových problémů. Nejen podporujte – ale aktivně vyhledávejte zájmy a vlohy svého dítěte. Investovaný čas i peníze jsou vkladem, který se vyplatí.

7. NEBOJTE SE PŘIZNAT SI NEVĚDOMOST

Drogy jsou téma, která se týká celé společnosti. Mnozí se k této problematice vyjadřují (dokonce o ní i rozhodují), aniž si dají práci získat informace o realitě. Zprávy z masmédií jsou často vědomě či nevědomě zkreslené. Orientujte se na instituce, které s drogovou problematikou skutečně pracují, mají zkušenosti a důvěru klientů – ať již postižených, či jejich rodičů. NEBOJTE se ptát. Profesionální instituce jsou zde právě proto, aby vám odpovídaly. 

Jak odhalit braní drog:

To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň zpočátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco nemusí být v pořádku. Důvody potíží mohou být i i jiné. Nemusí jít zrovna o drogy. Přesto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.

1. PROBLÉMY VE ŠKOLE

Nemusí se objevit hned zpočátku, dá se ale říct, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že by v pozadí potíží byly drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz dávat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o udržení dobrého prospěchu či o složení náročných zkoušek bývá  důvodem k prvnímu drogovému experimentu

2. ZTRÁTA PŮVODNÍCH ZÁJMŮ

Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s rezolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice „nemá to cenu! atd.

3. ZMĚNA PŘÁTEL A PARTY

Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou, výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Jezde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržovat míru, protože stejně rizikové jako drogy jsou do extrémů strukturovaná společenství – sekty.

4. ZMĚNA CHOVÁNÍ

Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy neobvyklé veselosti či aktivity. Na pováženou je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní rozklady. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být jen projevem onemocnění.

5. SLABOST, SPANÍ PŘES DEN

Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle      vzniklé spaní přes den jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou tyto příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

6. ZTRÁTA CHUTI K JÍDLU, HUBNUTÍ

Jeden z velmi nápadných příznaků braní tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin neboli „piko“). Tyto látky mají jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu – hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň z počátku, POUZE pro pervitin. Opiáty či halucinogenní drogy se takto projevovat nemusí.

7. KOŽNÍ DEFEKTY

Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz braní pervitinu, resp. Již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a hřbetech rukou.

8. MIZENÍ PENĚZ

Zpočátku přehlížené mizení malých finančních částek, rodinné finanční „podvůdky“ se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy a následují již odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí. Předchází často prodej všeho cenného, co bylo ve vlastnictví dítěte, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.

9. NÁLEZ STŘÍKAČEK, JEHEL A DROG

Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že „nádobíčko“ je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

10. STOPY PO INJEKČNÍM VPICHU NA KONČETINÁCH

Zde není již o čem diskutovat.

Známky ovlivnění drogou

- při intoxikaci konopím- zarudlé spojivky, dítě mluví hlasitě, nepřiměřeně se směje, přítomen bývá i typický zápach připomínající bramborovou nať, závratě, poruchy rovnováhy, později typické poruchy paměti.

- intoxikace pervitinem -  nadměrná a bezúčelná aktivita, zornice jsou rozšířené, pocity pronásledování, hovornost, nespavost, nechutenství, po odeznění účinků dlouhý, i vícedenní spánek, jako projev spánkového dluhu a vyčerpání, deprese.

- intoxikace halucinogeny– poruchy vnímání, halucinace, iluze podivné a nesmyslné chování, zmatenost, pohrouženost do vnitřního světa, po odeznění účinků mohou přetrvávat duševní potíže, např. deprese.

- intoxikace heroinem– dítě je utlumené, spavé, zúžené zornicce, dech je pomalý, řeč bývá nesrozumitelná, euforie někdy střídá nezájem a depresi.

- intoxikace těkavými látkami– typický zápach příslušné těkavé látky z dechu a z oděvu, např. toluen.

Co si počít, když zjistíme, že naše dítě bere drogy:

1. Nepanikařit –je třeba si uvědomit, že braní drog, na které jsme právě přišli – nevzniklo včera či předevčírem. Dle praktických zkušeností lze říci, že doba neodhaleného drogového experimentování je delší, než rodiče předpokládají. Rok i více trvá často doba, kdy dítě bere drogy a rodina nic netuší. Objevení této skutečnosti je nezřídka projevem narušené kontroly chování dítěte, a tedy důsledkem něčeho závažnějšího než experimentu. Původní dokonalá maskovací opatření jsou dítětem zanedbávána. Důsledkem je pak třeba nález stříkačky a jehly v kapse – což by se ještě před půl rokem nestalo. Takže zachovat klid. Je nutné si uvědomit, že situaci nelze vyřešit za den, týden, ale vysoce pravděpodobně ani za měsíc. Budou nutná  dlouhotrvající opatření. Je možno (je nutné) vše předem promyslet a připravit.

2. Sehnat si všechny dostupné informace – mám na mysli odbornou literaturu, zkušenosti okolí – ale hlavně kontaktovat zařízení, které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Konzultace je většinou možná i telefonicky a anonymně. Nelze čekat jasnozřivost či jednoduchá řešení, ale lze očekávat praktickou zkušenost. Ta je pak u  skutečně profesionální instituce zdrojem návrhu možných postupů.

3. Být důsledný – pokud se rozhodnete k nějakému postupu, ať již na základě vlastního rozhodnutí, či na základě konzultace, buďte důslední. Rozmyslete se předem, budete-li schopni navrhované postupy dodržet. Nemá smysl si zde nic nalhávat.

Pomoc při ohrožení drogou, drogové závislosti , jiných společensko patologických jevech a prevence

 

Kontaktní a doléčovací centrum pro drogovou závislost „Háječek“, o.s.

F.A. Gerstnera 2, 370 01 České Budějovice

MUDr. Kotrbová, Mgr. Hadravová

TEL: 386 350 169

        606 358 676

( KHS, Na sadech - 386 796 117)

 

Sananim

- terapeutická komunita

Karlov 3, Čimelice

TEL: 382 229 655

- terapeutická komunita

Zámek 1, Němčice

TEL: 383 396 120

Modrá spirála, o.s.

Česká ul., České Budějovice

Pí.Nováková, Mgr. Svobodová Eva

-  sdružení svépomocné skupiny rodičů dětí drogově závislých

TEL: 776 791 517

        604 959 895

e-mail: Modraspirala@post.cz

Poradna drogových závislostí

Na Sadech 25, České Budějovice

PaeDr. Kyzour,  pí. Pantoflíčková

TEL: 386 350 888

Pedagogicko - psychologická poradna

Nerudova 59, České Budějovice

TEL: 387 314 506

        387 927 111

- psychický vývoj dětí a mládeže, úroveň školní zralosti, problematiku rozvoje řeči, levorukost, vývojové zvláštnosti dětí, vhodnost zařazení do specializováných typů škol, příčiny výukových problémů, příčiny výchovných obtíží, vlastní osobní problematika klientů

- arteterapie

- prevence společensko patologických jevů:               preventistka 724 278 467 Pavla Nýdlová

  (lekce prevence na školách, peer program, peer program pomocí loutek na 1.stupni ZŠ

  GO program, osobnostní výchova) email: editka.tobi@quick.cz

  okresní metodik školní protidrogové prevence Mgr. Pavel Vácha  603 143 073

  email: ppavelvacha@seznam.cz

CHARITNÍ PORADNA

Děkanská 220

Týn nad Vltavou

Nabízí otevřené přijetí klientů, poskytuje poradenství - její pomoc je bezplatná a diskrétní.

Úřední hodiny :  pondělí a středa

10 - 12 hod.

 

14 - 17 hod.

Telefon: 385 731 553

LINKA DŮVĚRY V Č. BUDĚJOVICÍCH

Nádražní 47

Telefon:  387 313 030

LINKA BEZPEČÍ

Telefon: 800 155 555

POMOC OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ – DONA LINKA

 Telefon : 2 51511313 – nonstop

ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy

Telefon: 241 432 466   

              602  246 102

LINKA DŮVĚRY RIAPS

Telefon: 222 580 697 – nonstop

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – poradna pro oběti trestních činů

Telefon: 257 317 110  - nonstop

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek