Novinky

Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Finanční náklady

Finanční náklady na žáka školy:

oběd: 29,- Kč / 1ks

celodenní strava ubytovaného žáka: 93,- Kč / 1 den

příplatek na druhou večeři: 11,- Kč / 1ks

Pokud se strávník přihlásí ke stravování, je přihlášen trvale na všechny měsíce, kdy je stravování poskytováno.

Pokud se rozhodne, že se stravovat nebude, musí se s předstihem odhlásit!!!

Platba za stravování (případné ubytování) je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem.

Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zařídili u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy 260323770 kód banky 0300 ČSOB. Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte z Vaší strany žádný variabilní ani specifický symbol.

Platba se strhává z účtu okolo 20. dne předchozího měsíce, kdy se bude žák stravovat (bydlet na DM).

Doporučená částka výše limitu pro ubytovaného žáka je 3.000,- Kč.

Doporučená částka výše limitu pro dojíždějícího žáka, který bude obědvat je 700,- Kč.

V případě, že platba inkasem neproběhne, je nutné zálohu uhradit nejpozději do 25. dne měsíce (tj. na měsíc září 2019 nejpozději do 25. srpna …).

Poslední zálohová platba na příslušný školní rok bude inkasována k 15. květnu 2020 (tj. zálohová platba na červen 2020) a konečné vyúčtování celého školního roku bude provedeno v červenci 2020.

V případě, že úhrada nebude provedena včas, nejpozději do 25. dne v měsíci, nebude strava případně ubytování poskytováno v dalším období.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek