Zdravotní pojištění žáků

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků střední školy ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola.

Tuto povinnost má dle platné legislativy zákonný zástupce nebo zletilý žák.

Žádost o vydání stejnopisu

Při žádosti o vydání stejnopisu ročníkového vysvědčení, maturitního vysvědčení, vysvědčení o závěrečné zkoušce nebo výučního listu je nutné na školu zaslat vyplněný formulář Formular_zadost-o-stejnopis

Za vyhotovení stejnopisu je účtováno 100,- Kč (za 1 dokument), které je možno uhradit převodem na bankovní účet školy či zaplatit na pokladně školy.

Po vyhotovení stejnopisu (max. do 30 dnů od doručení žádosti) bude žadatel kontaktován telefonicky nebo e-mailem. Stejnopis je zasílán poštou na dobírku (náklady hradí žadatel) nebo je možné vyzvednout ho osobně v sekretariátu školy.

Úvodní stránka - O škole