Základní údaje o škole

Základní údaje o škole

právní forma:
organizační složka kraje, příspěvková organizace

zřizovatel:
JIHOČESKÝ KRAJ
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

základní účel organizace:
Výchova a profesní vzdělávání žáků a pracovníků

škola sdružuje:
Střední odborné učiliště - kapacita 740 žáků, IZO 130001139
Střední odborná škola - kapacita 180 žáků, IZO 00073130
Domov mládeže - kapacita 210 lůžek, IZO 110033116
Školní jídelna - kapacita 250 jídel, IZO 110033124

bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu školy: 260323770/0300