Finanční náklady

Finanční náklady

finanční náklady
ubytování 800,- Kč/měsíc
snídaně 27,- Kč/1ks
oběd 29,- Kč/1ks
svačina + večeře 37,- Kč/1ks
celodenní strava 93,- Kč/1den
příplatek na druhou večeři 11,- Kč/1 ks
platnost od 1.7.2019  

 

Platba za stravování (případné ubytování) je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem.

Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zařídili u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy 260323770 kód banky 0300 ČSOB, variabilní symbol bude vyplněn pracovnicí účtárny vždy při inkasování poplatku.

Platba je inkasována zálohově předem vždy k 15. v měsíci, který předchází měsíci, ve kterém bude strava případně ubytování uskutečněno (tj. na měsíc září 2019 bude záloha inkasována k 15. srpnu 2019, atd.)
ubytovaní žáci - včetně stravy: 3.000,- Kč
dojíždějící žáci - pouze obědy: 700,- Kč. 

V případě, že platba inkasem neproběhne, je nutné zálohu uhradit nejpozději do 25. dne měsíce (tj. na měsíc září nejpozději do 25. srpna …).

Poslední zálohová platba na příslušný školní rok bude inkasována k 15. květnu (tj. zálohová platba na červen) a konečné vyúčtování celého školního roku bude provedeno v červenci.

V případě, že úhrada nebude provedena včas, nejpozději do 25. dne v měsíci, nebude strava případně ubytování poskytováno.