Nabídka učebních oborů a maturitního studia

Nabídka učebních oborů a maturitního studia

 

 
učební obory tříleté
kód učebního oboru název
33-56-H/01 Truhlář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář
66-51-H/01 Prodavač
65-51-H/01 Kuchař - číšník
29-54-H/01 Cukrář
36-67-H/01 Zedník
41-52-H/01 Zahradník - krajinář
41-51-H/01 Zemědělec - farmář
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
41-52-E/01 Zahradnické práce

 

nástavbové studium

určeno pouze pro absolventy tříletých učebních oborů kategorie "H"

kód oboru název
64-41-L/51 Podnikání (denní dvouletá forma)
64-41-L/51 Podnikání (dálková tříletá forma)

 

 

Školní vzdělávací programy: