4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

Termín pro zasílání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení je stanoven na 31.8.2020 do 12:00 hodin.