Kontakty, základní informace

Kontakty a základní informace

Kontakty:
tel. 385 778 123

jidelnahnevkovice@seznam.cz

K odhlášení nebo přihlášení odběru stravy kontaktujte vedoucí školní jídelny telefonicky nebo e-mailem nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne. V případě nemoci žáka je možno již objednanou stravu vyzvednout v první den nemoci.

Naše školní jídelna mimo stravování žáků školy nabízí a zajišťuje stravování také jiným osobám:

  • celodenní od pondělí do pátku, po dohodě možné i v sobotu a v neděli
  • cena celodenní stravy 185,- Kč/den/osoba (snídaně 44,-Kč; oběd 75,-Kč; večeře 66,-Kč).
  • pořádání svatebních hostin a rodinných oslav včetně ubytování hostů, semináře, školení pracovníků apod.

  

Finanční náklady na žáka školy:
oběd: 29,- Kč / 1ks
celodenní strava ubytovaného žáka: 93,- Kč / 1 den
příplatek na druhou večeři: 11,- Kč / 1ks

Pokud se strávník přihlásí ke stravování, je přihlášen trvale na všechny měsíce, kdy je stravování poskytováno.

Pokud se rozhodne, že se stravovat nebude, musí se s předstihem odhlásit!!!

Platba za stravování (případné ubytování) je prováděna bezhotovostním způsobem, tzv. inkasem.

Proto je nutné, aby zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka zařídili u svého peněžního ústavu povolení k inkasu ve prospěch účtu školy 260323770 kód banky 0300 ČSOB. Při zřizování souhlasu s inkasem nezadávejte z Vaší strany žádný variabilní ani specifický symbol.
Platba se strhává z účtu okolo 20. dne předchozího měsíce, kdy se bude žák stravovat (bydlet na DM).

Doporučená částka výše limitu pro ubytovaného žáka je 3.000,- Kč.
Doporučená částka výše limitu pro dojíždějícího žáka, který bude obědvat je 700,- Kč.
V případě, že platba inkasem neproběhne, je nutné zálohu uhradit nejpozději do 25. dne měsíce (tj. na měsíc září 2022 nejpozději do 25. srpna …).
Poslední zálohová platba na příslušný školní rok bude inkasována k 15. květnu 2023 (tj. zálohová platba na červen 2023) a konečné vyúčtování celého školního roku bude provedeno v červenci 2023.
V případě, že úhrada nebude provedena včas, nejpozději do 25. dne v měsíci, nebude strava případně ubytování poskytováno v dalším období.