Informace pro žáky 1. ročníků

Informace pro žáky 1. ročníku dálkové nástavby Podnikání

První vyučovací den pro 1.NP-da je úterý 8. září 2020.
Začátek vyučování je v 6:45 hodin v učebně č. 23.