Školská rada

Složení školské rady

Složení školské rady k 15.10.2020:

za pedagogické pracovníky školy:
Ing. Šuhájková Ivana
Ing. Brada Zdeněk

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
Uhlířová Natálie
Zemanová Lucie

za zřizovatele školy je jmenován:
Ing. Ivo Machálek
Jiří Netík ml.