Školská rada

Složení školské rady

Složení školské rady k 9.10.2019:

za pedagogické pracovníky školy:
Ing. Šuhájková Ivana
Ing. Brada Zdeněk

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
Uhlířová Natálie
Zemanová Lucie

za zřizovatele školy je jmenován:
Mgr. Milan Šnorek
Ing. František Kobera