Školská rada

Složení školské rady

Složení školské rady od 15.10.2023:

za pedagogické pracovníky školy:
Ing. Pavel Brabec
Josef Příhoda

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:
Vendula Korbelová
Dominik Bíca

za zřizovatele školy je jmenován:
Bc. Karel Hladeček
Jiří Netík ml.