Získání profesní kvalifikace

Získání profesní kvalifikace

SOŠ a SOU Hněvkovice je autorizovanou osobou pro poskytování profesní kvalifikace v oboru Stavební truhlář a Truhlář nábytkář, dále pro Pokladní, Prodavač a Manažer prodeje.

Uvedené profesní kvalifikace je možné získat vykonáním kvalifikační zkoušky. Rozsah zkoušky a podmínky pro realizaci jsou na uvedených webových stránkách.

Po získání uvedených profesních kvalifikací může uchazeč vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Truhlář či Prodavač.

Stavební truhlář: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-252-Stavebni_truhlar/kvalifikacni-standard

Truhlář nábytkář:http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-251-Truhlar_nabytkar

Manažer prodeje: http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-336-Manazer_prodeje

Prodavač: http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-335-Prodavac

Pokladní: http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-333-Pokladni