Aktuální sdělení

Obědy pro jihočeské děti

Jihočeský kraj podpoří ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 znovu bezplatné školní stravování, a to nově v rámci samostatného dotačního programu Obědy pro jihočeské děti. Cílem tohoto dotačního programu je zajištění školního stravování pro děti, žáky a studenty ve věku od 2 do 26 let, kteří navštěvují mateřské, základní a střední školy, resp. využívají internáty nebo domovy mládeže v Jihočeském kraji a jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci. Podávání žádostí jak ze strany rodičů, tak ze strany zapojených organizací bude administrativně nenáročné a bude probíhat výhradně elektronicky.

Dotační program je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, který čerpá prostředky z Evropské unie, a dále z rozpočtu Jihočeského kraje. Celková částka vyčleněná na podporu bezplatného školního stravování v rámci dotačního programu činí 16,5 milionu korun. 

Více informací na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/