Aktuální sdělení

Zdravotní pojištění žáků

Upozorňujeme všechny žáky a jejich zákonné zástupce, že přihlášení žáků střední školy ke zdravotnímu pojištění nezabezpečuje škola.

Tuto povinnost má dle platné legislativy zákonný zástupce nebo zletilý žák.